Balans en cijfertjes

€ 25Register
Difficulty: Beginner
Categories:

Hoe haal ik een beter resultaat uit mijn onderneming?
Laat eindelijk de cijfers het antwoord geven.

Waar? Wanneer?
Bij meer dan tien inschrijvingen, landelijk mogelijk, vooralsnog in Flevoland en Overijssel.administratie

In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen:

De levensduur van een onderneming is over het algemeen langer dan één jaar. Maar door invloeden van buitenaf, zoals de fiscus, de bank en externe aandeelhouders, wordt de levensduur van uw bedrijf verknipt tot periodes van een jaar. Dit betekent boeken afsluiten,  opstellen van een jaarverslag en de toekomstverwachting aangeven. En opnieuw beginnen in het nieuwe jaar.

Met deze cursus krijgt u meer inzicht in het jaarverslag en worden termen en begrippen uitgebreid uitgelegd.

De jaarrekening bestaat veelal uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting.
Vorm en inhoud van de jaarrekening zijn wettelijk geregeld. De balans geeft de vermogenspositie van de onderneming weer:
het totaal van geld, goederen, rechten, vorderingen, schulden en andere verplichtingen van de onderneming. evenals de wijze waarop verschillende zaken met elkaar zijn verbonden.

De winst- en verliesrekening geeft aan hoe de ontwikkelingen op de balans tot stand zijn gekomen, anders gezegd: de balans is een momentopname; de winst- en verliesrekening bestrijkt een bepaalde periode.

De cursus bestaat uit twee avonden van 20.00 tot 22.00 uur:

  • 1e avond: balans en kengetallen
  • 2e avond: winst- en verliesrekening

Wat kost het? € 25,00 Entree per persoon per avond met gratis koffie en thee, vooraf over te maken, bij deelname van tenminste tien inschrinvingen.

Graag van te voren aanmelden via ons contactformulier of bestel direct!